AutentificareÎnregistrare

Indexări BDI

Admitere excepție de neconstituționalitate. Prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 55 ind.1 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, în interpretarea dată prin Decizia nr. 7 din 26 aprilie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală Admitere excepție de neconstituționalitate. Hotărârea Parlamentului României nr. 36/2021 pentru revocarea doamnei Renate Weber din funcția de Avocat al Poporului Admitere excepție de neconstituționalitate. Sintagma "alte instituții de spectacole sau concerte" cuprinsă la pct. I din capitolul I din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 72 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu referire la art. 42 alin. (3) din O.U.G nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență precum și soluția legislativă din art. 72 alin. (1) din Legea nr. 55/2020Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Dezlegarea următoarei chestiuni de drept: "poate fi subiect activ al infracțiunii prevăzute de art. 335 alin. (2) din Codul penal persoana care, după pronunțarea hotărârii definitive de condamnare pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 336 alin. (1) din Codul penal și până la anularea permisului de conducere dispusă de către șeful poliției, conduce un autovehicul pe drumurile publice?" Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Dezlegarea următoarei chestiuni de drept: publicarea de anunțuri fictive online care a avut drept consecință producerea unei pagube, fără ca prin această activitate să se intervină asupra sistemului informatic sau asupra datelor informatice prelucrate de acesta, realizează condițiile de tipicitate ale infracțiunii de fraudă informatică, prevăzute de art. 249 din Codul penal (în modalitatea alternativă a "introducerii de date informatice"), sau ale infracțiunii de înșelăciune, prevăzute de art. 244 alin. (2) din Codul penal (în modalitatea alternativă "prin alte mijloace frauduloase")? Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Sfera noțiunii «substanțe psihoactive» din cuprinsul normei de incriminare a art. 336 alin. (2) din Codul penal Durata excesivă a procedurii judiciare. Încălcarea dreptului la un proces echitabil. Despăgubiri moraleAct de donație. Insolvabilitatea debitorului. Acțiune paulianăAcțiune în răspundere civilă delictuală. Societate comercială. Drepturi nepatrimonale. Dreptul la reputație. Despăgubiri moraleProcedura de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depășirea termenului legal . Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrativ fiscale. Admitere recurs Contract de împrumut. Acțiune în restituirea sumei împrumutate. Dovada raportului contractual. Declarație sub semnătură legalizată. Valoare probatorie. Admitere recursPersoană aflată în executarea unei pedepse privative de libertate. Regim de maximă siguranță. Încălcarea dreptului la educație. Despăgubiri moraleImobil dobândit în temeiul unui act de adjudecare. Efecte. Opozabilitate ex lege. Drept de proprietate înscris în cartea funciară în favoarea unui terț. Acțiune în constatare

Pandectele Săptămânale, nr. 7/2021 [27 articole]

Pagina 1 din 2 12»
Pagina 1 din 2 12»