AutentificareÎnregistrare

Indexări BDI

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală și colaboratorilor (art. 148 C. proc. pen.). Dispozitive tehnice de înregistrare. Centrul Național de Interceptare a Comunicațiilor din cadrul Serviciului Român de Informații. Măsuri de supraveghere tehnică. Mandat de supraveghere tehnică. Punere în executare. Judecător de drepturi și libertăți Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept . Admitere sesizare. Interpretarea prevederile art. 13 și art. 40 pct. 2 din Tratatul dintre România și Ucraina privind asistența juridică și relațiile juridice în cauzele civile, semnat la București la 30 ianuarie 2002, ratificat prin Legea nr. 3/2005. Cerere de redobândire a cetățeniei române Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Cerere de redobândire a cetățeniei române. Soluționare de către Comisia pentru Cetățenie din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie. Interpretarea art. 22 din Tratatul din 1996 dintre România și Republica Moldova, ratificat prin Legea nr. 177/1997 și art. 12 din Tratatul între Republica Populară Română și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste privind acordarea asistenței juridice în cauzele civile, familiale și penale ratificat prin Decretul nr. 334/1958  Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Persoane persecutate din motive etnice în perioada 6 septembrie 1940 - 6 martie 1945. Interpretarea art. 3 ind.1 alin. (3) din O.G. nr. 105/1999 Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală . Admitere sesizare. Amânarea aplicării pedepsei. Măsuri de supraveghere și obligații. Interpretarea și aplicarea art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal  Infracțiunea de părăsire a locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia prevăzută de art. 338 alin. (2) din C. pen.Dreptul părții din proces de a pretinde cheltuielile de judecată avansate, în numele său, de un terț. Condiții și efecteÎncetarea contractului prin acordul de voință al părților. Întinderea obligației de restituire a prestațiilor în raport cu dispozițiile art. 1639 și art. 1640 alin. (2) C. civ.Acțiune în stabilirea termenului de restituire a împrumutului întemeiată pe dispozițiile art. 2162 din Codul civil. Soluționarea cererii potrivit procedurii prevăzute pentru ordonanța președințială. Inadmisibilitatea căii de atac a recursuluiI. Plată nedatorată. Acțiune în restituire. Buna-credință a accipiensului. Efecte în privința obligației de plată a dobânzii legale penalizatoare; II. Principiile fundamentale ale procesului civil. Respectarea rolului activ al judecătorului în aflarea adevărului și a principiului contradictorialitățiiAcțiune în despăgubiri. Minister. Prejudiciu adus unei societăți. Competență. Criteriul incident determinării competenței. Rangul autorității pârâteExecutare silită contract de asistență juridică. Conflict de competențăHotărâre insuficient motivată. Incidența art. 488 pct. 6 C. proc. civ.. Drept de deducere TVA. Insuficienta cercetare a susținerilor organelor fiscale. Valoarea probatorie a unei expertize. Obiecțiuni. Admitere recursOrdonanță de plată. Competență. Stabilirea competenței de către părți. Clauză contractuală de stabilire a competenței. NeaplicareExecutare silită. Debitor și creditor cu sediul în străinătate. Competență

Pandectele Săptămânale, nr. 11/2023 [31 articole]

Pagina 1 din 3 123»
Pagina 1 din 3 123»