Indexări BDI

Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 37 lit. a) din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive Admitere recurs în interesul legii. Prestarea activității specifice de reprezentare juridică. Consilieri juridici. Funcționari publici sau de angajați cu contract individual de muncă. Înscrierea în Tabloul profesional al consilierilor juridici ținut de Colegiile Consilierilor Juridici din România. Interpretarea art. 5 și ale art. 20 din Legea nr. 514/2003Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Noțiunile de locuință, încăpere sau dependință. Infracțiunea de violare a vieții private (art. 226 alin. (1) din Codul penal). Infracțiunea de violare de domiciliu, prevăzută de art. 224 alin. (1) din Codul penal CEDO. Dreptul la respectarea vieții private și de familie. Identitate de gen. Condamnarea statului român CEDO. Protecția persoanelor adulte cu dizabilități. Evaluare și stabilire grad de handicap. Asistent personal. Dreptul la respectarea vieții private și de familie. Condamnarea statului român Condițiile răspunderii solidare pentru obligațiile de plată ale debitorului declarat insolvabil. Art. 25 alin. (2 ind. 1) din Codul de procedură fiscală. Neîndeplinirea condiției relei-credințe. Admitere recurs. Anularea deciziei de angajare răspundere solidară(I) Vătămare corporală din culpă. Nepurtarea centurii de siguranță în timpul deplasării cu autovehiculul. Inexistența culpei comune a persoanei vătămate. (II) Non reformatio in peius. Efecte. (III) Renunțarea la judecata acțiunii civile. Renunțarea la dreptul pretins. Distincții. Efecte. (IV) Principiului reparației integrale a prejudiciului. Obligații bănești. Dobândă legală. (V) Despăgubiri civile acordate unității sanitare reprezentând contravaloarea serviciilor medicale acordate persoanei vătămate într-un accident de vehicul. Dobânda legală. Data de la care se calculează. (VI) Dobânda legală. Penalitățile de întârziere prevăzute de art. 21 alin. (5) din Legea nr. 132/2017. DistincțiiObligativitatea ajustării de T.V.A. deduse la achiziția/modernizarea unui bun de capital după data anularii înregistrării în scopuri de T.V.A.Decizie de impunere anuală. Stabilirea obligației suplimentare de plată a CASS printr-o decizie ulterioară. Invocarea lipsei de motivare a soluției pronunțate. Respingere. Noțiunea de „motivare suficientă” Drept financiar fiscal. Neîndeplinirea obligației de a depune declarațiile fiscale. Consecințe în cazul contribuabililor care beneficiază de scutiri/reduceri Plângere formulată împotriva actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale. AdmisibilitateRăspunderea instituită de prevederile art.169 din Legea nr. 85/2014. Împuternicit al administratorului statutar. Admitere apelObligația autorității contractante de a-i da posibilitatea ofertantului interesat să aducă dovezi privind luarea unor măsuri corective, de natură a înlătura cauzele care au determinat incidența motivului de excludereVenituri din străinătate de la entități externe care administrează site-uri web de tipul motoarelor de căutare sau rețelelor de socializare. Nedeclarare. Verificare documentară. Decizie de impunere. Acțiune în anulare. Invocarea necompetenței organului de control. Respingere. Venituri taxate la norma de venit. AdmitereVerificare documentară. Necompetența organului fiscal de a stabili obligațiile fiscale impuse prin decizia de impunere contestată. Încălcarea regulilor imperative de desfășurare a inspecției fiscale și la încălcarea dreptului la apărare. Admitere cerere de suspendare a executării deciziei de impunere

Pandectele Săptămânale, nr. 5/2024 [45 articole]

Pagina 1 din 3 123»
Pagina 1 din 3 123»
© Editura Rosetti 2010-2024 Informații