Indexări BDI

Stabilirea valorii despăgubirilor în cazul exproprierii. Comentarii și repere jurisprudențiale recenteCalitatea de ,,parte” în procedura de deschidere a concordatului preventiv creditorul/creditorii care au promovat acțiuneaInfracțiunea de evaziune fiscală. Achitarea prejudiciului. Dobânda accesorie creanțelor fiscale. Momentul de la care începe să curgă. Societate în insolvențăCameră preliminară. Încheiere prevăzută de art. 345 C .proc. pen. Contestație. Admisibilitate. Obiect. Claritatea acuzației. Noțiune. Cauză de încetare a procesului penal. SoluțiiProtocol de constituire alianță electorală. Reprezentativitatea semnatarilor protocolului. Calitatea de președinte a unui partid politic. Registrul Partidelor Politice. Dreptul de apreciere al Biroului Electoral Central. Exces de putereInfracțiunea de evaziune fiscală. Încetarea procesului penal ca efect al prescripției răspunderii penale, subsecvent deciziilor CCR nr. 297/2018 și nr. 358/2022. Efectele jurisprudenței CJUE în cauzele Taricco, M.A.S. și M.B. și Lin1. Delapidare. Subiect activ. Administrator în cadrul direcției economice a unei instituții de învățământ publică. Funcționar public. 2. Încetarea procesului penal prin sentință ca efect al împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale. Schimbarea încadrării juridice dată faptei în apel. Consecințe. Termen de prescripție a răspunderii penale neîmplinit. Soluții. Principiul dublului grad de jurisdicție. Trimiterea cauzei spre rejudecareContestație în anulare. Cazul prevăzut în art. 426 lit. h) C. proc. pen. Neaudierea în apel a inculpatului prezent la un termen de judecată, dar care a lipsit ulterior. InadmisibilitateVerificarea situației fiscale personale. Termenul reglementat de art. 140 alin. (6) din Codul de procedură fiscală. Natură juridică. Sancțiuni pentru nerespectare. Invocarea rolului activ al organului fiscal. RespingereRejudecarea după casare. Soluționarea concursului dintre autoritatea de lucru judecat a deciziei de casare (efectul negativ) și lucrul anterior judecat într-un alt litigiu purtat între aceleași părți (efectul pozitiv)Cerere de completare a dispozitivului hotărârii. Cheltuieli de judecată ce urmează a fi solicitate pe cale separată. Condiții de admisibilitateAcțiune în anularea hotărârii arbitrale întemeiată pe dispozițiile art. 608 alin. (1) lit. h) Cod procedură civilă. Caracterul de normă imperativă a dispozițiilor ce reglementează autoritatea de lucru judecat. EfecteAcțiune în revendicarea bunurilor societății formulată de acționarul minoritar în numele societății. Lipsa calității procesuale active. EfecteStabilirea competenței prin clauză contractuală. Conflict de competențăDenunțarea unilaterală a contractului. Anulare comandă. Prejudiciu. Admitere recurs

Pandectele Săptămânale, nr. 3/2024 [33 articole]

Pagina 2 din 3 «123»
Pagina 2 din 3 «123»
© Editura Rosetti 2010-2024 Informații