AutentificareÎnregistrare

Indexări BDI

Admitere obiecție de neconstituționalitate. Dispozițiilor Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal, precum și a dispozițiilor art. I pct. 1 fraza a doua, ale art. II pct. 1, ale art. IV pct. 1 fraza a treia și ale art. IV pct. 2 fraza a doua din O.U.G. nr. 6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penalAdmitere excepție de neconstituționalitate. Sintagma "pretențiile părții civile", cuprinsă în art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 55/2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea neunitară a art. 39 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești coroborat cu art. 125 din Codul fiscal din 2003 (actualul art. 265 din Codul fiscal), art. 670 alin. (2) din Codul de procedură civilă și Ordinul ministrului justiției nr. 2.550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești Plângere împotriva ordonanței de clasare. Chestiuni prealabile. TipicitateRegulator de competență în favoarea secției civile a curții de apel. Declinarea de către această secție a propriei competențe materiale subsecvent deciziei date în regulatorul de competență. ConsecințeCompetență. Asigurări. Cesiune de creanță. Service auto. Cerere de chemare în judecată împotriva asigurătorului persoanei vinovate de producerea accidentului auto. Plata diferenței de despăgubire în cadrul dosarului de daunăConflict de competență.Prorogare convențională a competențeiContract de asociere în participațiune. Prejudiciu cauzat prin pagube succesive. Acțiune în despăgubiri. Momentul de la care curge termenul de prescripțieImobil revendicat. Restituire impozit pe clădire. Respingerea cererii de efectuare a unei noi expertize în construcții și agricultură. Instituire drept de retențieRecurs. Cerere de repunere în termen. Invocarea incapacității medicale a avocatului alesCompletul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 143/2000, stabilind că în situația în care o persoană călătorește în România cu avionul având asupra sa droguri, acestea se consideră introduse în țară (cu consecința consumării infracțiunii) în momentul în care persoana aflată la bordul aeronavei trece frontiera, intrând astfel în spațiul aerian cuprins între frontierele de stat, fără ca efectuarea controlului vamal să prezinte relevanță în privința consumării infracțiunii Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare.Dezlegarea următoarei chestiuni de drept: "În situația în care infracțiunea de furt este comisă de o persoană ce poartă o mască, într-un spațiu unde purtarea măștii este obligatorie, se reține varianta calificată a infracțiunii de furt prevăzute de dispozițiile art. 228 alin. (1) - art. 229 alin. (1) lit. c) din Codul penal?" Informații de interes public. Refuz de comunicare. Justificare. Judecată de valoare și date statistice. Interes în formularea cererii de comunicareVerificarea creanței AAAS în procedura insolvenței. Refuzul justificat al administratorului judiciar de a înscrie creanța în tabelul obligațiilor debitoareiReguli de procedură aplicabile în cazul sesizării prin comisie rogatorie internațională. Exequator – recunoaștere hotărâre străină. Aplicarea regulilor privind suspendarea facultativă a cauzei pentru lipsa părților legal citate

Pandectele Săptămânale, nr. 4/2022 [29 articole]

Pagina 1 din 2 12»
Pagina 1 din 2 12»