Indexări BDI

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Infracțiuni pentru care acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate sau din oficiu. Depunere plângere de către vătămată. Retragerea plângerii prealabile Trimitere preliminară, Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA). Directiva 2006/112/CE. Aplicabilitate. Prestații ale administratorilor și lichidatorilor judiciari. Prestații care au loc în mod continuu. Articolul 168 litera (a). Deducerea TVA-ului achitat în amonte. Cheltuieli legate de dreptul de utilizare a unui nume comercial. Dreptul la apărare. Dreptul de a fi ascultatProcedura de desființare a unui înscris în cazul clasării. Persoana interesată. CitareDrept financiar fiscal. Neîndeplinirea obligației de a depune declarațiile fiscale. Consecințe în cazul contribuabililor care beneficiază de scutiri/reduceri Încuviințarea și administrarea probelor. Principiul nemijlocirii, echitatea procedurii și egalitatea de arme a părților. Casare cu trimitere în al doilea ciclu procesual. Incidența Deciziei I.C.C.J. nr. 79 din 5 decembrie 2022 Regimul juridic al incompatibilităților. Principiul certitudinii juridice. Principiul așteptării legitime Piața de capital. Subiect activ al contravenției din perspectiva Legii nr. 126/2018. Avizului Autorității de Supraveghere Financiară pentru modificarea membrilor organelor de conducere a unei societăți de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.) Trimitere preliminară. Protecția consumatorilor. Directiva 2011/83/UE. Contracte la distanță încheiate prin mijloace electronice. Comandă care implică o obligație de plată. Comandă efectuată prin activarea unui buton sau a unei funcții similare pe un site internet. Obligația comerciantului de a aplica pe acest buton sau pe această funcție similară mențiunea «comandă ce implică o obligație de plată» sau o formulare corespunzătoare. Obligație de plată condiționatăTrimitere preliminară. Fiscalitate. Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA). Directiva 2006/112/CE. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011. Locul de prestare a serviciilor. Noțiunea de «sediu fix». Aptitudine, ca resurse umane și tehnice, de a primi și de a utiliza serviciile pentru necesitățile proprii. Servicii de fabricare de tapițerii pentru autovehicule prestate de o societate în numele unei alte societăți care aparține aceluiași grup și care este stabilită în alt stat membruTransportul fără documente legale al peștelui. Infracțiunea prevăzută de art. 64 lit.h) din O.U.G. nr. 23/2008. DezincriminareNerespectarea regimului materiilor explozive. Infracțiunea de efectuare de operațiuni cu articole pirotehnice fără drept, prevăzută de art. 37 lit.a din Legea nr.126/1995, privind regimul materiilor explozive. DiferențiereContestație în anulare – omisiunea instanței de apel de a examina toate motivele de casare invocate de apelant în termenÎncetare contract. Natura juridică a obligației de restituire a garanțieiDaune-interese. Contribuția creditorului     la augmentarea prejudiciului. ConsecințeDrept societar. Excludere asociat

Pandectele Săptămânale, nr. 6/2024 [38 articole]

Pagina 1 din 3 123»
Pagina 1 din 3 123»
© Editura Rosetti 2010-2024 Informații