AutentificareÎnregistrare

Indexări BDI

Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 17 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social. Membrii Consiliului. Cazurile și motivele de revocare. Procedura revocării Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1 alin. (6) din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, stabilind că: autoritatea publică emitentă a unui act administrativ unilateral cu caracter normativ nu poate solicita instanței anularea acestuia Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 13 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 295/2004, prin termenul de "militar" se înțelege și noțiunea de "soldați și gradați profesioniști" din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști Casarea hotărârii primei instanțe. Omisiunea instanței de apel de analiză a incompatibilității absolute a judecătorului fondului după trimiterea spre rejudecare. Condiții și efecteAct procesual transmis prin email. Renunțare la calea de atacCompletul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală . Admitere sesizare. Art. 335 și art. 337 din Codul penal. Conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de monstre biologice. Încredințare autovehicul. Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a unor substanțe psihoactiveHotărâre arbitrală în materia asigurărilor. Acțiune în anulare. Admitere. Lipsa convenției arbitrare scrise. Invocarea normei speciale prevăzute de art. 7 alin. (3) și alin. (4) lit. d) din Norma ASF nr. 18/2017Construcții. Vicii ascunse. Prescripție extinctivă. Momentul începerii scurgerii. Admitere recursActivitate economică de tipul „vânzare și revânzare autoturisme" supusă impozitului pe venit, CAS și CASS. Decizie de impunere. Admitere recursProcedura insolvenței. Înscrierea creanței bugetare în tabelul preliminar. Act administrativ-fiscal emis de o autoritate a administrației publice locale. Contestație. Procedură administrativă prealabilă obligatorie. Decizie referitoare la accesorii. Admitere apelCerere de deschidere a procedurii insolvenței formulată de organul fiscal. Fișa sintetică totală. Invocarea declarațiile depuse de către societatea debitoare. RespingereContestația la executare. Excepția necompetenței materiale a curții de apel, ca instanță învestită cu recunoașterea hotărârilor penale străine în baza Legii nr. 302/2004, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, de a soluționa contestațiile la executare, în calitate de instanță de executare, în înțelesul art. 553 și art. 598 alin. (2) din Codul procedură penală. Declinarea competenței de soluționare a contestației la executare în favoarea instanței în a cărei rază teritorială petentul se afla încarcerat la data formulării cereriiContestație la tabelul preliminar. Creanțe bugetare. Greșita aplicarea a dispozițiilor art. 165 alin. ( 6) din Codul de procedura fiscala. Ordinea stingerii obligațiilor fiscale. Admitere apelOrdinea de soluționare a excepțiilor. Clarificarea domeniului de aplicare a Legii nr. 18/1991 și a Legii nr. 10/2001. Admiterea excepției inadmisibilitățiiMăsurile asigurătorii în procesul penal. Natura termenelor maxime prevăzute de art.2502 Cod de procedură penală, privind verificarea periodică a măsurilor asigurătorii. Ridicarea măsurilor asigurătorii. Proporționalitatea dintre scopul urmărit la luarea măsurii și restrângerea drepturilor persoanei acuzate, în acord cu standardele prevăzute de art.1 din Primul Protocol adițional la Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale și de art.53 alin.2 din Constituția României, republicată

Pandectele Săptămânale, nr. 1/2024 [39 articole]

Pagina 1 din 3 123»
Pagina 1 din 3 123»